La me s-ciàta la spùsa an terùn (di Roberto Fera)

La 𝗙𝗶𝗹𝗼𝗱𝗿𝗮𝗺𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗮 ''𝘊𝘢𝘳𝘭𝘰 𝘉𝘦𝘳𝘵𝘰𝘭𝘢𝘻𝘻𝘪'' 𝑑𝑎 𝑅𝑖𝑜̀𝑙𝑡𝑎̊ va presèntå: La me s-ciàta la spùsa an terùn (di Roberto Fera) - Sant'Apollonia 2024